O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

240AA

240FSAA

240ZAA

280FSAA

280ZAA

55BAA

AADuo


 

Spektrometr AAS - 280FS AA

Automatyczny spektrometr AAS (ASA - Atomowa Spektrometria Absorpcyjna) pracujący w trybie szybkiej sekwencji.

    


Ogólna charakterystyka spektrometru AAS - 280FS AA

automatyczny spektrometr AAS

tryb szybkiej sekwencji (FS)

dwuwiązkowy układ optyczny (true double beam) - optyka zwieciadlana

deuterowa korekcja tła

automatyczny, szybki wybór lampy katodowej

możliwość stosowania super-lamp

automatyczny wybór długości fali i szerokości szczeliny

moduł mocowania 8 lamp

automatyczne sterowanie przepływami gazów

monochromator Czerny-Turner 330 mm

siatka dyfrakcyjna holograficzna 1800 linii/mm

szczelina spektralna 0.1÷1.0 nm

detektor: fotopowielacz (R446)

link do strony producenta

                [ roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS - Agilent ]

                [ lampy HCL do spektrometrów AAS/ASA Lampy HCL do spektrometrów AAS/ASA - Agilent ]

                [ akcesoria do techniki wodorkowej (spektrometry AAS/ASA) Akcesoria do techniki wodorkowej - spektrometry AAS/ASA Agilent ]

                [ noty aplikacyjne (spektrometry AAS/ASA) Noty aplikacyjne powiązane ze spektrometrami AAS/ASA Agilent ]

 

Monochromator w układzie Czerny-Turner

           

Monochromator cechuje w pełni lustrzana optyka najwyższej jakości. Technika ta gwarantuje maksymalne przeniesienie energii świetlnej w całym zakresie długości fal. W spektrometrze 280FS AA zastosowano monochromator w konfiguracji Czerny-Turner o długości optycznej 330 mm z holograficzną siatką dyfrakcyjną 1800 linii/mm i zakresem spektralnym 185÷900 nm. Powtarzalność ustawienia długości fali wynosi ±0.035 nm. Detektorem jest doskonały fotopowielacz R446.

 

Deuterowa korekcja tła

           

Deuterowa korekcja tła w spektrometrze 280FS AA charakteryzuje się trzema parametrami, które są niezwykle istotne dla uzyskania poprawnych wyników analiz:

 • bardzo krótki czas pomiaru absorbancji wynoszący tylko 2 ms, co ma decydujące znaczenie podczas pomiaru szybko zmieniających się sygnałów (piki w kuwecie grafitowej)

 • wyjątkowo szeroki zakres spektralny efektywnego działania korekcji: 185÷425 nm

 • wyjątkowa dynamika umożliwiająca poprawne działanie korekcji w zakresie 0÷2.5 ABS.

 

System sterowania przepływami gazów

           

Sterowane elektronicznie z poziomu oprogramowania:

 • parametry określane w metodzie dla każdego z oznacznanych pierwiastków

 • zmiany ustawień dotyczą równeż parametrów przepływu w trybie szybkiej sekwencji

 • bardzo szybka zmiana parametrów - poniżej 30 milisekund

 

Zintegrowany system atomizacji płomieniowej Mark 7

system atomizacji płomieniowej Mark 7

 • komora mgłowa ze specjalnego fluorowanego polietylenu umożliwiająca pracę zarówno z roztworami kwaśnymi, jak i organicznymi

 • bardzo prosty montaż podzespołów

 • zewnętrznie regulowana kulka rozpryskowa (łapacz kropel)

 • zintegrowany, regulowany nebulizer z platynowo-irydową kapilarą

 • zintegrowany liquid trap z magnetycznym monitorowaniem poziomu cieczy

 • montaż do palnika acetylen-powietrze i acetylen-podtlenek azotu (opcja)

 • ręczna regulacja kąta obrotu i wysokości palnika

 

Szybkość wykonywania analiz

           

Niezwykła szybkość pomiarów analitycznych:

 • 10 oznaczeń dla 10 pierwiastków w 1 próbce realizowane jest w czasie 2 minut (lub krótszym)

 • pobór próbki podczas oznaczania 10 pierwiastków nie przekracza 12 ml

 

Gwarantowane parametry pomiarowe

           

Czułość i precyzja w technice płomieniowej:

 • Cu 5 ppm: absorbancja ≥ 0.9

 • Cu 5 ppm: RSD ≤ 0.5%

 

Oprogramowanie

oprogramowanie

 • współpracuje z 64 bitowym systemem operacyjnym (Windows 7)

 • w trybie szybkiej sekwencji umożliwia pomiary:
    a) wszystkich pierwiastków w kolejnych próbkach
    b) wszystkich próbek, pierwiastek po pierwiastku

 • pełny pakiet systemu kontroli jakości (QC) obejmujący m.in. pomiary ślepiej próby, wzorców, dodatku wzorca, powtórzenień, precyzję (%RSD), współcznnik korelacji i granicę wykrywalności

 • umożliwia korekcję dla ciężaru, objętości i rozcieńczenia oraz importu etykiet próbek z parametrami korekcyjnymi z plików tekstowych

 • pełna możliwość edycji wyników (edycja wzorców powoduje przeliczenie wyników dla próbek)

 • równoczesne wyświetlanie sygnałów w formie graficznej, krzywych kalibracyjnych, parametrów metody oraz raportu

 • pomiary dla pików przechowywane zarówno w trybie wysokości jak i powierzchni (możliwość późniejszej zmiany)

 • możliwość automatycznego przekierowania danych w czasie rzeczywistym do systemu LIMS

 • kalibracja dla 10 wzorców (również w trybie dodatków wzorca), niezależne ślepe dla kalibracji i dla próbek, rekalibracja, reskalowanie, dopasowanie krzywych 1, 2 i 3 stopnia metodą najmniejszych kwadratów

 

AKCESORIA

           

 

  Autosampler do techniki płomieniowej SPS 4

Autosampler do techniki płomieniowej SPS 4

 • do 360 naczyń z roztworami (w 4 stelażach)

 • podwójny zbiornik płuczący (opcja)

 • zintegrowana osłona

 • bardzo duża szybkość pracy

 • 3-torowa perystaltyczna pompa płucząca

  broszura PDFSPS4 - broszura informacyjna (ang.)   [ 1715 k ]

 

  System rozcieńczania w technice płomieniowej SIPS20

System rozcieńczania SIPS20

 • umożliwia wykonanie kalibracji przy użyciu jednego roztworu wzorca

 • wykonuje automatyczne rozcieńczenie "on-line" próbek przekraczających zakres pomiarowy

 • pozwala na dodawanie "on-line" buforów jonizacyjnych

 • umożliwia wykonanie kalibracji metodą dodatku wzorca

 • automatyzuje korekcję wg wzorca wewnętrznego

  broszura PDFSIPS - optymalizacja   [ 30 k ]
broszura PDFSIPS 10/20 - podręcznik użytkownika   [ 479 k ]

 

  Generator wodorków VGA77

Generator wodorków VGA77

 • przystawka przeznaczona do analiz metali tworzących lotne wodorki (As, Se, Sb, Bi, Te, Sn) oraz do analizy rtęci techniką zimnych par

 • generator umożliwia oznaczanie pierwiastków na poziomie dziesiątych części ppb, przy zachowaniu 1-2% precyzji pomiarów

 • przystawka wyposażona jest w 3-torową pompę perystaltyczną do podawania próbki, reduktora i kwasu

 • przykładowe granice wykrywalności:
    As 0.10 ppb
    Se 0.15 ppb
    Hg 0.10 ppb
    Sb 0.06 ppb

 

  Ogrzewacz do celi wodorkowej ETC 60

ogrzewacz ETC 60

Ogrzewacz elektryczny celi wodorkowej umożliwia wykonywanie analiz bez zapalania płomienia. Przystawka wyposażona jest w stabilizator temperatury. Niższa, w porównaniu do ogrzewania płomieniem, temperatura atomizacji powoduje nawet 30% wzrost czułości oznaczeń.

 

  Koncentrator atomów ATC-80

Koncentrator atomów ATC-80

Koncentrator atomów ATC-80 to specjalna kwarcowa rurka umieszczona w płomieniu powietrze-acetylen. W porównaniu ze standardowymi oznaczeniami, umożliwia 2-3 krotne zwiększenie czułości. Polepszeniu ulega również granica wykrywalności.

 

  Moduł kuwety grafitowej GTA 120

Kuweta grafitowa GTA 120

 • Technika CTZ (Constant Temperature Zone) umożliwiająca wyjątkowo równomierne, szybkie i dokładne sterowanie temperaturą kuwety

 • Zakres temperatur 40÷3000°C z czasem narostu temperatury 2000 °C/s

 • Dwa sterowane przepływy gazu osłonowego: wewnętrzny w zakresie 0÷0.3 L/min oraz zewnętrzny - 0.5 L/min, zwiększany do 3 L/min podczas atomizacji

 • Konstrukcja mechaniczna głowicy wykonana z tytanu, zamknięta optycznie okienkami kwarcowymi

 • Pierścień osłonowy (shroud) wykonany z jednego elementu grafitowego

 • Specjalny mechanizm do szybkiej i łatwej wymiany rurki grafitowej

 • Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają wykonanie ponad 5000 atomizacji dla Cu w temperaturze 2300 °C

 

  Autosampler PSD 120

Autosampler do kuwety grafitowej PSD 120

 • pojemność - 135 roztworów

 • zakres objętości nastrzyku: 1÷70 μL

 • automatyczna kalibracja przy użyciu jednego wzorca

 • przygotowywanie dodatków (fortyfikacja)

 • automatyczne zmniejszanie objętości dla próbek spoza zakresu

 • hot inject (20÷200 °C)

 • nastrzyk wielokrotny (w tym 3 modyfikatory)

 

  Kamera podglądu kuwety grafitowej

kamera podglądu kuwety grafitowej

Kamera do poglądu wnętrza kuwety grafitowej. Umożliwia precyzyjne ustawienie pozycji kapilary podczas nastrzyku.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne