O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2017 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

SPONSORING

Zespół rockowy

PRimetime

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Mn - Mangan

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie manganu - Mn

Liczba atomowa: 25
Masa atomowa: 54.938
Temperatura topnienia: 1244 °C
Temperatura wrzenia: 2097 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania manganu - Mn

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
manganu (Mn)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8293

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8294

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8483

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8484

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8414

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8415

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8764

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8765

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Mn do techniki AAS wzorce Mn do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - mangan

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Mn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Mn:

  Agilent 5610103300

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Mn:

  Agilent 5610125200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 15 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Mn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Mn:

  Agilent 5610133700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610107600

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610129200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Mn/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Mn/Zn:

  Agilent 5610109600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610134500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Mn/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Mn/Zn:

  Agilent 5610135000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

Mn - lampy katodowe firmy PHOTRON  Mn - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Mn
Linie widmowe Mn

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Mn

  Intensywność linii:

  90(90) 

279,5 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Mn

  Intensywność linii:

  100(100) 

403,1 nm

  Czułość linii:

  8(8) 


Linia Mn

  Intensywność linii:

  3(3) 

321,7 nm

  Czułość linii:

  0(0)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie manganu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

279.5

0.2

0.02-5

0.008

0.001

279.8

0.2

0.04-4

0.01

280.1

0.2

0.08-5.5

0.018

403.1

0.2

0.5-60

0.1

321.7

0.2

100-14000

24

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla manganu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W redukującym płomieniu acetylen-powietrze sygnał Mn obniżają fosforany, nadchlorany, Fe, Ni, Si i Co. W płomieniu utleniającym obserwuje się jedynie interferencje od krzemu (eliminuje dodatek CaCl2 na poziomie 2000 ppm). Wpływać mogą pierwiastki występujące w dużych ilościach (powyżej 1%), np. Fe.
Dostępna jest lampa UltrAA, również w wersjach wielopierwiastkowych.
Standardowe lampy wielopierwiastkowe są dostępne w wielu wersjach.

 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie manganu

 

    

 Linia emisyjna:

    403.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie manganu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    279.5 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2400 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.6 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.03 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.2 (ok. 8.2 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    403.1 / 0.2 nm

 

    321.7 / 0.2 nm

 

 

 UWAGI:

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    279.5 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2400 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    0.6 pg

 MSR: 

    80 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Pd + kw. askorbinowy - 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Ca(NO3)2 - 0.3% azotan wapnia, 5µl
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

700

5

3

-

5

700

1

3

-

6

700

2

0

-

7

2400

1.1

0

tak

8

2400

2

0

tak

9

2500

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Mn techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Direct Determination of Manganese in Sea Water by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry with Deuterium Background Correction Using a Platform and Platinum Matrix Modifier

Bezpośrednie oznaczanie manganu (Mn) w wodzie morskiej techniką GFAAS przy użyciu platformy i modyfikatora Pt (11-2010)

Mn

woda morska

AAS
kuweta
platforma


98 k

 

ICP-OES - oznaczanie manganu

Linie ICP dla manganu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 257.61

nm

SBR:

100

λ 279.482

nm

SBR:

18

λ 293.93

nm

SBR:

12

λ 280.106

nm

SBR:

3

λ 259.373

nm

SBR:

90

λ 279.827

nm

SBR:

15

λ 293.306

nm

SBR:

7

λ 403.307

nm

SBR:

3

λ 260.569

nm

SBR:

70

λ 294.92

nm

SBR:

15

λ 403.076

nm

SBR:

4

λ 403.449

nm

SBR:

1.8


Granica wykrywalności dla linii 257.61 nm: 0.03 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Mn techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

MILK POWDER ANALYSIS USING CHINESE GB 5413.21—2010 METHOD & AGILENT 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku wg metodyki GB 5413.21—2010 za pomocą AGILENT 5100 SVDV ICP-OES (10-2016)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Mn

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

1290 k

Plant nutrient analysis using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES

Analiza zawartości metali w produktach roślinnych za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES (11-2015)

Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn

materiał roślinny

ICP
5100
SVDV

545 k

Analysis of steel and its alloys using the GB/T 20125-2006 standard and an Agilent 5100 ICP-OES in dual view mode

Analizy stali i stali stopowych wg metodyki GB/T 20125-2006 za pomocą Agilent 5100 ICP-OES w tybie dual view (11-2015)

Al, As, Co, Cr, Cu, Mn

stal

ICP
5100
VDV

391 k

Multi-elemental determination of gasoline using Agilent 5100 ICP-OES with oxygen injection and a temperature controlled spray chamber

(9-2015)

Si, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn

benzyna

ICP
5100
SVDV

302 k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS (5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

Ultra-high speed analysis of soil extracts using an Advanced Valve System installed on an Agilent 5110 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie analizy ekstraktów glebowych przy zastosowaniu AVS (Advanced Valve System) w technice ICP-OES Agilent 5110 SVDV (5-2016)

Cu, Fe, Mn

ekstrakty glebowe

ICP
5110
SVDV
AVS 6

834 k

Determination of elemental nutrients in DTPA extracted soil using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES

Oznaczanie składników odżywczych w ekstraktach glebowych za pomocą DTPA przy zastosowaniu techniki ICP-OES Agilent 5110 SVDV (5-2016)

Cu, Fe, Mn

ekstrakty glebowe / DPTA

ICP
5110
SVDV
AVS 6

450 k

Analysis of extractable and leachable metals in plastic materials of construction as per USP <661.1> acid extraction procedure using the Agilent 5110 VDV ICP-OES

(7-2016)

As, Cr, Cd, Pb, Al, Co, Hg, Ni, Ti, V, Zn, Zr, Ba, Ca, Mn

opakowania z tworzyw sztucznych

ICP
5110
VDV
MSIS

1297 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV (7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza wątroby wołowej za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES) (7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn

wątroba wołowa

ICP
5100
SVDV

904 k

Analysis of milk powders based on Chinese standard method using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku na podstawie chińskiej metody przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES (7-2014)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Cu, Mn

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

290 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES (7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie manganu

Długość fali: 403.076 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 0.2 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Mn techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of major, minor and trace elements in rice flour using the 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Oznaczanie pierwiastków w mące ryżowej za pomocą spektrometru 4200 MP-AES (12-2013)

P, Cd, Mg, Zn, Mn

mąka ryżowa

MP
4200


646 k

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES

(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn

żywność

MP
4100


1362 k

Determination of available micronutrients in DTPA extracted soils using the Agilent 4210 MP-AES

Oznaczanie składników odżywczych w ekstraktach glebowych za pomocą DTPA przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4210 (9-2016)

Cu, Fe, Mn

ekstrakty glebowe / DPTA

MP
4210


475 k

Determination of exchangeable cations in soil extracts using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Oznaczanie kationów w ekstraktach glebowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (9-2016)

Ca, K, Mg, Mn

ekstrakty glebowe

MP
4100


659 k

Determination of metals in soils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali w glebach przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (9-2016)

Al, As, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe, Mn

gleby

MP
4100


235 k

Determination of metals in industrial wastewaters by microwave plasmaatomic emission spectrometry

Oznaczanie metali w ściekach przemysłowych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (9-2016)

Al, B, Co, Cu, Fe, Mg, Mn

ścieki przemysłowe

MP
4100


293 k

Total metals analysis of digested plant tissue using an Agilent 4200 Microwave Plasma-AES

Oznaczanie metali w materiale roślinnym przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 (9-2016)

Cu, Fe, Mn

rośliny

MP
4200


145 k

Direct analysis of milk using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Bezpośrednia analiza mleka przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (4-2013)

Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn

mleko

MP
4100


460 k

Analysis of Chinese herbal medicines by microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)

Analiza chińskich ziół leczniczych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES) (3-2012)

Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn

zioła lecznicze

MP
4100


168 k

Direct determination of Cu, Fe, Mn, P, Pb and Ti in HF acid-digested soils using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednie oznaczanie Cu, Fe, Mn, P, Pb i Ti w glebach rozpuszczonych w HF przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 (7-2017)

Cu, Fe, Mn

gleby

MP
4200


298 k

Elemental analysis of river sediment using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie metali w osadach rzecznych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 (9-2015)

Ca, K, Mg, Na, Al, Fe, Zn, Cu, Mn

osady rzeczne

MP
4200


379 k

Analysis of domestic sludge using the Agilent 4200 MP-AES

Analiza ścieków komunalnych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 (9-2015)

Zn, Mn

ścieki komunalne

MP
4200


524 k

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (9-2011)

Fe, Mn

oleje silnikowe

MP
4100


140 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2017
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt