O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2017 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

SPONSORING

Zespół rockowy

PRimetime

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

wybrano: Mg - Magnez

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie magnezu - Mg

Magnez  Mg

Liczba atomowa: 12
Masa atomowa: 24.305
Temperatura topnienia: 651 °C
Temperatura wrzenia: 1107 °C

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania magnezu - Mg

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
magnezu (Mg)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8291

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8292

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8481

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8482

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8412

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8413

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8762

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8763

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Mg do techniki AAS wzorce Mg do techniki AAS firmy SPEX

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - magnez

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Mg

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Mg:

  Agilent 5610103200

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Mg:

  Agilent 5610125100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  4 / 10 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Al/Ca/Mg

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Al/Ca/Mg:

  Agilent 5610108800

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ar 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Ca/Mg

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ca/Mg:

  Agilent 5610107100

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Ca/Mg:

  Agilent 5610129100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  7 / 10 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Al/Ca/Mg

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Al/Ca/Mg:

  Agilent 5610133600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ar 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

Mg - lampy katodowe firmy PHOTRON  Mg - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Mg
Linie widmowe Mg

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Mg

  Intensywność linii:

  100(100) 

285,2 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Mg

  Intensywność linii:

  3(3) 

202,6 nm

  Czułość linii:

  3(3) AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie magnezu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    4 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

285.2

0.5

0.003-1

0.0041

0.00027

202.6

1

0.15-20

0.1

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla magnezu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Obecność glinu, krzemu, tytanu, fosforu, cyrkonu i selenu obniża czułość dla magnezu; obecność litu zwiększa nieco czułość. Wpływy te można zminimalizować stosując dodatek czynnika uwalniającego (releasing agent) - lantanu lub strontu (LaCl3, SrCl2) do wszystkich wzorców i próbek typowo na poziomie Sr: 1000-5000 ppm, La: 10000 ppm).
Interferencje można również wyeliminować stosując płomień acetylen-podtlenek azotu ale z powodu jonizacji Mg w tym płomieniu (ok. 6 - 15%) konieczny jest dodatek bufora dejonizującego (KCl).
Czułość silnie zależy od prądu lampy (mniejszy prąd - większa czułość).
Produkowanych jest wiele lamp wielopierwiastkowych z Mg, również typu UltrAA. Typowe zestawienia to: Ca/Mg oraz Al/Ca/Mg.

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Mg techniką płomieniową AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of Magnesium, Calcium and Potassium in Brines by Flame AAS using the SIPS-10 Accessory for Automated Calibration and On-Line Sample Dilution

Oznaczanie magnezu (Mn), wapnia (Ca) i potasu (K) w solankach przy zastosowaniu płomieniowej AAS z przystawką SIPS-10 do automatycznej kalibracji i rozcieńczania próbek on-line (11-2010)

Mg

solanki

AAS
płomień


158 k

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie magnezu

 

    

 Linia emisyjna:

    285.2 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie magnezu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    285.2 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    900 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2200 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.2 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.01 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.55 (ok. 1.3 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    202.5 / 1 nm

 

    0 / 0 nm

 

 

 UWAGI:

Ze względu na bardzo dużą czułość oznaczeń oraz kontaminacje wody, odczynników i środowiska w laboratorium wykonanie pomiarów Mg w kuwecie grafitowej jest niezwykle trudne (na ogół niemożliwe). Dodatkowo sole Mg stosowane są powszechnie (podczas oznaczania innych pierwiastków) jako modyfikator matrycy.
Zmniejszenie prądu lampy powoduje zwiększenie (polepszenie) czułości.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    285.2 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    900 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2200 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    0.2 pg

 MSR: 

    75 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

900

5

3

-

5

900

1

3

-

6

900

2

0

-

7

2200

1

0

tak

8

2200

2

0

tak

9

2500

2

3

-


 

 

ICP-OES - oznaczanie magnezu

Długość fali: 279.553 nm [500] (280.27 nm [150]) (285.213 nm [60]) (202.582 nm [1.8]) (293.654 nm [1.8])
Granica wykrywalności dla linii 279.553 nm: 0.01 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Mg techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

MILK POWDER ANALYSIS USING CHINESE GB 5413.21—2010 METHOD & AGILENT 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku wg metodyki GB 5413.21—2010 za pomocą AGILENT 5100 SVDV ICP-OES (10-2016)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

1290 k

Plant nutrient analysis using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES

Analiza zawartości metali w produktach roślinnych za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES (11-2015)

Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg

materiał roślinny

ICP
5100
SVDV

545 k

Multi-elemental determination of gasoline using Agilent 5100 ICP-OES with oxygen injection and a temperature controlled spray chamber

(9-2015)

Si, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg

benzyna

ICP
5100
SVDV

302 k

Analysis of biodiesel oil (as per ASTM D6751 & EN 14214) using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

(11-2014)

Ca, K, Mg

biodiesel

ICP
5100
SVDV

190 k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS (5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV (7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza wątroby wołowej za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES) (7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg

wątroba wołowa

ICP
5100
SVDV

904 k

Analysis of milk powders based on Chinese standard method using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku na podstawie chińskiej metody przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES (7-2014)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

290 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES (7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie magnezu

Długość fali: 285.213 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 0.1 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 0.1 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Mg techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of major elements in fruit juices using the Agilent 4200 MP-AES with the Agilent 4107 Nitrogen Generator

Oznaczanie pierwiastków w sokach owocowych za pomocą Agilent 4200 MP-AES z generatorem azotu Agilent 4107 (1-2014)

Ca, Mg

sok jabłkowy, sok grapefruitowy

MP
4200


624 k

Determination of major, minor and trace elements in rice flour using the 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Oznaczanie pierwiastków w mące ryżowej za pomocą spektrometru 4200 MP-AES (12-2013)

P, Cd, Mg

mąka ryżowa

MP
4200


646 k

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES

(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg

żywność

MP
4100


1362 k

Determination of exchangeable cations in soil extracts using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Oznaczanie kationów w ekstraktach glebowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (9-2016)

Ca, K, Mg

ekstrakty glebowe

MP
4100


659 k

Determination of metals in industrial wastewaters by microwave plasmaatomic emission spectrometry

Oznaczanie metali w ściekach przemysłowych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (9-2016)

Al, B, Co, Cu, Fe, Mg

ścieki przemysłowe

MP
4100


293 k

Total metals analysis of digested plant tissue using an Agilent 4200 Microwave Plasma-AES

Oznaczanie metali w materiale roślinnym przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 (9-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg

rośliny

MP
4200


145 k

Determination of major elements in milk using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie składników mleka przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 (9-2015)

Ca, K, Mg

mleko

MP
4200


208 k

Elemental profiling of Malbec Wines for geographical origin using an Agilent 4200 MP-AES

(9-2015)

Sr, Rb, Ca, K, Na, Mg

wino

MP
4200


482 k

Direct analysis of milk using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Bezpośrednia analiza mleka przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (4-2013)

Al, Cr, Cu, Fe, Mg

mleko

MP
4100


460 k

Analysis of Chinese herbal medicines by microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)

Analiza chińskich ziół leczniczych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES) (3-2012)

Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg

zioła lecznicze

MP
4100


168 k

Determination of metals in wine using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Oznaczanie metali w winie przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej Agilent 4100 (2-2015)

Ca, K, Na, Mg

wino

MP
4100


596 k

Elemental analysis of river sediment using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie metali w osadach rzecznych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 (9-2015)

Ca, K, Mg

osady rzeczne

MP
4200


379 k

Analysis of domestic sludge using the Agilent 4200 MP-AES

Analiza ścieków komunalnych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 (9-2015)

Zn, Mn, Cr, Ca, Fe, Cu, Mg

ścieki komunalne

MP
4200


524 k

Determination of trace elements in isopropyl alcohol using an Agilent 4200 MP-AES with External Gas Control Module

Analiza pierwiastków śladowych w alkoholu izopropylowym przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 z modułem External Gas Control (7-2016)

Na, K, Mg

alkohol izopropylowy

MP
4200


361 k

Measurement of additives in lubricating oils using the Agilent 4100 MP-AES

Oznaczanie dodatków do olejów smarnych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (10-2012)

Mg

oleje smarne

MP
4100


807 k

Analysis of diesel using the 4100 MP-AES

Analizy oleju napędowego przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (9-2011)

Mg

olej napędowy

MP
4100


193 k

Determination of major elements in methanol using the Agilent 4200 MP‑AES with External Gas Control Module

Oznaczane pierwiastków w metanolu przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 z zewnętrznym modułem gazowym (11-2015)

Mg

metanol

MP
4200


444 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2017
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt