O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2017 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

SPONSORING

Zespół rockowy

PRimetime

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

wybrano: Al - Glin

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie glinu - Al

Glin  Al

Liczba atomowa: 13
Masa atomowa: 26.9815
Temperatura topnienia: 660 °C
Temperatura wrzenia: 2348 °C

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania glinu - Al

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
glinu (Al)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HCI    

5190-8256

AAS MP

1000

500

5% HCI    

5190-8257

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8242

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8243

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8352

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8353

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8731

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8732

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Al do techniki AAS wzorce Al do techniki AAS firmy SPEX

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - glin

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Al

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Al:

  Agilent 5610100100

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Al:

  Agilent 5610122000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Al/Ca/Mg

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Al/Ca/Mg:

  Agilent 5610108800

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ar 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Al/Ca/Mg

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Al/Ca/Mg:

  Agilent 5610133600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ar 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

Al - lampy katodowe firmy PHOTRON  Al - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Al
Linie widmowe Al

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Al

  Intensywność linii:

  80(80) 

309,3 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Al

  Intensywność linii:

  100(100) 

396,2 nm

  Czułość linii:

  50(50) 


Linia Al

  Intensywność linii:

  3(3) 

237,3 nm

  Czułość linii:

  20(20) 


Linia Al

  Intensywność linii:

  5(5) 

257,4 nm

  Czułość linii:

  9(9) 


Linia Al

  Intensywność linii:

  3(3) 

256,8 nm

  Czułość linii:

  5(5) AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie glinu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - słabo redukujący/redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

309.3

0.5

0.3-250

0.52

0.02

396.2

0.5

0.5-250

1

237.3

0.5

2-800

2.5

236.7

0.5

3-1000

5.5

257.4

0.5

5-1600

9

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla glinu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Glin ulega w płomieniu acetylen-podtlenek azotu częściowej jonizacji (typowo ok. 14%). Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizującego do wszystkich wzorców i próbek na poziomie 1000-2000 ppm (KCl, KNO3, RbCl, CsCl).
Inne interferencje można skutecznie usunąć stosując chlorek lantanu (LaCl3).
W przypadku występowania wysokiego poziomu absorpcji niespecyficznej (tła) zalecana jest linia 309.3 nm.
UWAGA: linia Al 308.2 nm interferuje spektralnie z linią wanadu (308.21 nm).
Żelazo, tytan, kobalt, mangan, nikiel i fluoroborany oraz kwas octowy powodują zwiększenie absorbancji Al. Krzemiany obniżają sygnał Al (powstają trudno dysocjujące połączenia). Interferencje te silnie zależą od składu płomienia i od wysokości palnika. Zastosowanie bardziej redukującego płomienia zmniejsza te interferencje. Dodanie lantanu zmniejsza interferencje od krzemu, wapnia i fosforanów.
Zalecane jest odwzorowanie w składzie wzorców głównych składników próbki.
Glin wymaga bardzo uważnego ustawienia stechiometrii płomienia oraz wysokości palnika.
Linia 237.3 nm może wymagać węższej szczeliny (0.2 nm).
Przy analizie większych zawartości Al można stosować linie 257.5 nm oraz 256.8 nm (szczelina 0.2 nm).
Linie 309.3 nm, 237.3 nm oraz 257.5 nm są w rzeczywistości dubletami.
Dla linii 396.2 nm skuteczność działania deuterowej korekcji tła jest dyskusyjna.
Produkowanych jest b. dużo lamp wielopierwiastkowych z glinem, najpopularniejszą lampą jest Al/Ca/Mg.
Lampa UltrAA dla Al nie jest produkowana.

W trybie emisji płomień musi być redukujący. Oznaczenia należy ograniczyć do bardzo niskich stężeń glinu w matrycy wodnej.
 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie glinu

 

    

 Linia emisyjna:

    396.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie glinu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    309.3 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Masa charakterystyczna: 

    5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.25 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    2 (ok. 113.6 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    396.2 / 0.5 nm

 

    237.3 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Maksymalna temperatura rozkładu termicznego wynosi 1400°C. Przy temp. r. t. ok 1000°C uzyskuje się piki o "lepszym" kształcie.
Linia 309.3 nm jest preferowana w kuwecie grafitowej, szczególnie przy korekcji deuterowej.
Przy korekcji zeemana, przy MSR wynoszącym 88% linia 309.3 nm jest tylko nieznacznie mniej czuła od linii 396.2 nm (linia 396.2 nm ma MSR=100%).

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    396.2 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    5 pg

 MSR: 

    100 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Ca(NO3)2 -

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Mg(NO3)2 -
 
   Modyfikator matrycy (3): H3PO4 -
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2500

0.8

0

tak

8

2500

2

0

tak

9

2550

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Al techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Aluminium Speciation in Natural Waters

Specjacja glinu w wodach naturalnych (11-2010)

Al

woda

AAS
kuweta


43 k

 

ICP-OES - oznaczanie glinu

Długość fali: 167.081 nm [25] (309.271 nm [6]) (308.215 nm [3.5]) (396.152 nm [3.5]) (394.401 nm [2.5])
Granica wykrywalności dla linii 167.081 nm: 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Al techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Plant nutrient analysis using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES

Analiza zawartości metali w produktach roślinnych za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES (11-2015)

Al

materiał roślinny

ICP
5100
SVDV

545 k

Analysis of steel and its alloys using the GB/T 20125-2006 standard and an Agilent 5100 ICP-OES in dual view mode

Analizy stali i stali stopowych wg metodyki GB/T 20125-2006 za pomocą Agilent 5100 ICP-OES w tybie dual view (11-2015)

Al

stal

ICP
5100
VDV

391 k

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomocą 5100 SVDV ICP-OES (7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

383 k

Multi-elemental determination of gasoline using Agilent 5100 ICP-OES with oxygen injection and a temperature controlled spray chamber

(9-2015)

Si, Ag, Al

benzyna

ICP
5100
SVDV

302 k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS (5-2016)

Ag, Al

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

Analysis of extractable and leachable metals in plastic materials of construction as per USP <661.1> acid extraction procedure using the Agilent 5110 VDV ICP-OES

(7-2016)

As, Cr, Cd, Pb, Al

opakowania z tworzyw sztucznych

ICP
5110
VDV
MSIS

1297 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV (7-2015)

Ag, Al

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES (7-2014)

Al

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie glinu

Długość fali: 396.152 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 0.4 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 0.4 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Al techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Cognac analysis using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Analizy koniaku za pomocą spektrometru 4200 MP-AES (9-2014)

Al

koniaki

MP
4200


513 k

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES

(6-2013)

Al

żywność

MP
4100


1362 k

Direct determination of Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V and Zr in HF acid-digested nickel alloy using the Agilent 4210 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednie oznaczanie Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V i Zr w stopach niklu rozpuszczanych w HF przy zastosowaniu spektrometru 4210 MP-AES firmy Agilent (9-2016)

Al

stopy niklu

MP
4210


631 k

Determination of metals in soils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali w glebach przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (9-2016)

Al

gleby

MP
4100


235 k

Determination of metals in industrial wastewaters by microwave plasmaatomic emission spectrometry

Oznaczanie metali w ściekach przemysłowych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (9-2016)

Al

ścieki przemysłowe

MP
4100


293 k

Direct analysis of milk using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Bezpośrednia analiza mleka przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (4-2013)

Al

mleko

MP
4100


460 k

Analysis of aluminum in beverages using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Analiza glinu w napojach puszkowanych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (9-2013)

Al

napoje puszkowane

MP
4100


967 k

Analysis of Chinese herbal medicines by microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)

Analiza chińskich ziół leczniczych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES) (3-2012)

Al

zioła lecznicze

MP
4100


168 k

Elemental analysis of river sediment using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie metali w osadach rzecznych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 (9-2015)

Ca, K, Mg, Na, Al

osady rzeczne

MP
4200


379 k

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 (9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al

oleje silnikowe

MP
4100


140 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2017
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt